POLİTİKALARIMIZ

Kalite ve Sosyal Sorumluluk Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Özname olarak üretim tecrübemiz, teknolojik imkânlarımız, derin bilgi birikimimiz, tecrübeli ve nitelikli iş gücümüzle kalite politikamızda önemli nokta yer almaktadır:

• İşimizin tüm aşamalarında müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz olarak karşılamak.
• İş süreçlerimizi detaylı olarak değerlendirmek ve her zaman performansımızı geliştirmeye yönelik adımlar atmak.
• Kalite Yönetim Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemleri standartları ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve yeniliklere açık olmak.
• Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
• Müşteri ve tedarikçilerimizle güvene dayalı bir iş birliği içerisinde olmak.
• Altın zincir ve takı üretiminde; kaliteden ödün vermeden planlı ve sistematik çalışarak verimliliği arttırmak, yapılan yenilikçi çalışmalar ile kuyumculuk sektöründe katma değer yaratmak.
• Alanında yetkin çalışanlarımızın, yeteneklerini en üst düzeyde göstererek kalite düzeyimizi arttırmaları için doğru ekip çalışmasını sunmak.
• Bütün çalışanlarımızda iş güvenliği, çevre ve kalite bilincini oluşturmak.
• Kalitemizi ve başarılarımızı durmadan arttırmayı hedeflemek.
• Çalışanlarımızın markamızın bilinirliğini arttırmayı ortak ve birincil hedefleri olarak görmelerini sağlamak.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Özname olarak biz; tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermek amacıyla,

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı,
çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları sıhhi her türlü imkânı sunmayı,

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi,

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Çalışanlarımızın bireysel haklarına saygı göstermeyi, kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde
yapılan zorla çalıştırma uygulamalarına esas olabilecek davranışların önüne geçmeyi, hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı,
tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi,

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk işçi çalıştırmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

Ücretler ve Ödemeler: Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlamayı,

Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri dil, din, ırk, cinsiyet,kültür,sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum,
siyasi görüş,düşünce tarzı ve fiziksel engel ayrımı yapmamayı,

Baskı-Taciz ve Mobbingi Önlenmesi: Çalışanlarımıza kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve tacizde bulunmamayı; çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı,

Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi, taahhüt ederiz.